Navă pozare tubulatură submarină 1000 metri/24 h

250,00 RON

Produsele existente au prețul de 250 lei pentru formatul .pdf criptat(fără drepturi de autor) și 400 lei pentru formatul editabil .doc (cu drepturi de autor). La plata prețului cu drepturi de autor, după plata facturii online cu cardul sau prin transfer bancar, clientul poate contacta administratorul acestui site la contactul: 0726771466 sau la adresa contact@licente-navale.ro, pentru stabilirea unei întâlniri în vederea ridicării următoarelor documente: raportul de plagiat, lucrarea în format editabil. La această întâlnire lucrarea va fi explicată și se va analiza în detaliu capitolele și eventualele neclarități. Dacă nu se dorește întâlnirea cu un reprezentat al site-ului nostru lucrarea și documentele menționate mai sus, pot fi trimise prin prin email la adresa menționată de acesta.

Selecteaza drepturi
Cantitate

 

Vă menționăm că o dată cu plata prețului mare butonul "CU DREPTURI DE AUTOR", lucrarea descărcată se va elimina permanent de pe site.

 

La plata prețului mai mic butonul "FARA DREPTURI DE AUTOR" lucrarea nu va fi scoasă după site și se poate vinde de mai multe ori.

Navă pozare tubulatură submarină 1000 metri/24 h

 

 

Lucrarea cuprinde următoarele capitole: Introducere, 1. Scurtă analiză a industriei de extracție a câmpurilor submarine de petrol și gaze (1.1. Sisteme offshore de prospectare şi extracţie a ţiţeiului şi a gazelor naturale, 1.2. Variante tehnologice de pozare a conductelor submarine, 1.3. Realizarea navelor specializate în pozarea conductelor submarine prin conversia unor nave existente care posedă caracteristici tehnice convenabile) 2. Calcul dimensiuni principale şi coeficienţi de fineţe (2.1. Calculul dimensiunilor principale, 2.2. Calculul coeficienţilor de fineţe, 2.3. Verificarea stabilităţii iniţiale, 2.4. Verificarea deplasamentului) 3. Estimarea caracteristicilor propulsive (3.1. Componentele rezistenţei la înaintare, 3.2. Diverse metode de determinare a rezistenţei la înaintare, 3.3. Estimarea efectivă a rezistenţei la înaintare şi a puterii de remorcare, 3.4. Determinarea caracteristicilor principale ale grupului moto-propulsor), 4. Stabilirea configuraţiei navei pentru montarea conductelor marine (4.1.  Sistemul S laying de pozare a conductelor submarine - caracteristici esenţiale, 4.2.  Prezentarea dotărilor și operațiunilor la bordul unei nave care montează conducte, 4.3.  Alegerea navei prototip, 4.4. Caracteristicile principale ale navei prototip, 4.5. Caracteristicile principale ale navei de proiectat și stabilirea configurației arhitecturale, 4.6. Prezentarea arhitecturii navei donatoare, 4.7. Transformarea navei donatoare în navă de pozare conducte submarine şi stabilirea configuraţiei  arhitecturale, Concluzii, Bibliografie

LIC 2