Navă petrolier de 35000 tdw. Dimensionarea instalației de răcire cu pompă centrifugă a motorului auxiliar

250,00 RON

Produsele existente au prețul de 250 lei pentru formatul .pdf criptat(fără drepturi de autor) și 400 lei pentru formatul editabil .doc (cu drepturi de autor). La plata prețului cu drepturi de autor, după plata facturii online cu cardul sau prin transfer bancar, clientul poate contacta administratorul acestui site la contactul: 0726771466 sau la adresa contact@licente-navale.ro, pentru stabilirea unei întâlniri în vederea ridicării următoarelor documente: raportul de plagiat, lucrarea în format editabil. La această întâlnire lucrarea va fi explicată și se va analiza în detaliu capitolele și eventualele neclarități. Dacă nu se dorește întâlnirea cu un reprezentat al site-ului nostru lucrarea și documentele menționate mai sus, pot fi trimise prin prin email la adresa menționată de acesta.

Selecteaza drepturi
Cantitate

 

Vă menționăm că o dată cu plata prețului mare butonul "CU DREPTURI DE AUTOR", lucrarea descărcată se va elimina permanent de pe site.

 

La plata prețului mai mic butonul "FARA DREPTURI DE AUTOR" lucrarea nu va fi scoasă după site și se poate vinde de mai multe ori.

Navă petrolier de 35000 tdw. Dimensionarea instalației de răcire cu pompă centrifugă a motorului auxiliar. Stabilirea procesului tehnologic de executare al axului rotorului

 

 

Lucrarea cuprinde următoarele capitole: Introducere, 1. Prezentarea navei tanc petrolier de 35000 tdw (1.1. Analiza actuală a principalelor tipuri de nave transportoare de gaze, 1.2. Evoluţia terminalelor  de GNL. Rute de transport), 2. Calculul rezistenţei la înaintare şi a puterii de remorcare (2.1. Calculul rezistenţei la înaintare prin metoda seriilor japoneze, 2.2. Determinarea rezistenţei la înaintare suplimentare, 2.3. Determinarea rezistenţei la înaintare totale şi a puterii de remorcare),  3. Calculul termic al motorului auxiliar (3.1. Alegerea parametrilor iniţiali de calcul, 3.2. Calculul procesului de admisie, 3.3. Calculul procesului de comprimare, 3.4. Calculul procesului de arder, 3.5. Calculul procesului de destinder, 3.6. Calculul parametrilor indicaţi, efectivi și constructivi ai motorului), 4. Proiectarea instalației de răcire a motorului auxiliar. Calculul pompei de apă tehnică (4.1. Prezentarea sistemului de răcire, 4.2. Prezentarea generală a instalației de răcire în circuit închis-deschis,  4.3. Calculul pierderii de presiune în instalație), 5. Analiza exploatării în condiții de siguranță a instalației de răcire (5.1. Noțiuni introductive, 5.2. Reglarea parametrilor funcţionali ai instalațiilor de răcire,         5.3.  Întreţinerea şi exploatarea instalaţiei, 5.4. Repararea instalaţiei. Programe de reparaţii, 5.5.  Defecţiuni şi posibilităţi de remediere ale pompei de alimentare), 6. Stabilirea procesului tehnologic de execuţie al axului rotorului (6.1. Analiza desenului de execuţie al axului rotorului, 6.2. Alegerea semifabricatului, 6.3. Stabilirea calităţii suprafeţelor şi a preciziilor de prelucrare, 6.4. Determinarea regimului de aşchiere la prelucrarea prin strunjire, 6.5. Determinarea regimului de aşchiere la prelucrarea prin frezare, 6.6. Determinarea regimului de aşchiere la prelucrarea prin rectificare, 6.7. Maşini-unelte, scule şi dispozitive folosite la prelucrarea axului rotorului, 6.8. Tehnologia de prelucrare a axului rotorului), Concluzii, Bibliografie, Anexe

LIC 36