Nava ferryboat. Alegerea și verificarea motorului de acționare a pompei de balast

250,00 RON

Produsele existente au prețul de 250 lei pentru formatul .pdf criptat(fără drepturi de autor) și 400 lei pentru formatul editabil .doc (cu drepturi de autor). La plata prețului cu drepturi de autor, după plata facturii online cu cardul sau prin transfer bancar, clientul poate contacta administratorul acestui site la contactul: 0726771466 sau la adresa contact@licente-navale.ro, pentru stabilirea unei întâlniri în vederea ridicării următoarelor documente: raportul de plagiat, lucrarea în format editabil. La această întâlnire lucrarea va fi explicată și se va analiza în detaliu capitolele și eventualele neclarități. Dacă nu se dorește întâlnirea cu un reprezentat al site-ului nostru lucrarea și documentele menționate mai sus, pot fi trimise prin prin email la adresa menționată de acesta.

Selecteaza drepturi
Cantitate

 

Vă menționăm că o dată cu plata prețului mare butonul "CU DREPTURI DE AUTOR", lucrarea descărcată se va elimina permanent de pe site.

 

La plata prețului mai mic butonul "FARA DREPTURI DE AUTOR" lucrarea nu va fi scoasă după site și se poate vinde de mai multe ori.

Nava ferryboat. Alegerea și verificarea motorului de acționare a pompei de balast

 

 

Lucrarea cuprinde următoarele capitole: Introducere, 1. Prezentarea principalelor dimensiuni ale navei Ferryboat de 5.000 TDW (1.1. Caracteristici generale, 1.2. Dimensiuni principale ale navei, 1.3. Prezentarea principalelor instalații de la bord), 2.  Calculul rezistenței la înaintare și a puterii de remorcare a navei (2.1. Aspecte generale privind rezistența la înaintare, 2.2. Metode de determinare a rezistenţei la înaintare, 2.3. Calculul rezistenței la înaintare cu 3 metode de calcul, 2.4. Calculul rezistenței la înaintare folosind metoda Holtrop), 3.  Prezentarea generală a instalaţiilor de ballast, (3.1. Instalaţii de ballast, 3.2. Operaţiunile de balastare-debalastare şi stabilitatea navei, 3.3. Structura instalaţiei de ballast, 3.4. Elemente de noutate în domeniul construcției navale), 4. Calculul de alegere și verificare al motorului electric de acționare a pompei de balast (4.1. Determinarea dimensiunilor caracteristice ale tubulaturii principale şi ale ramificaţiilor acestora, 4.2. Alegerea pompelor de ballast, 4.3. Calculul puterii necesare a motorului electric de acționare, 4.4. Dotarea navei Ferryboat de 5000 tdw cu echipamente de tratare a apei de ballast), 5.  Calculul principalelor dimensiuni ale motorului electric  (5.1. Definiție și elemente cronstructive de bază, 5.2.  Alegerea dimensiunilor de bază, 5.3.  Determinarea z1,w şi secţiunii conductorului înfăşurării statorice, 5.4. Calculul dimensiunilor zonei de crestături a statorului şi întrefierului, 5.5. Calculul rotorului, 5.6. Calculul curentului de magnetizare, 5.7. Parametrii regimului de funcţionare, 5.8. Calculul pierderilor, 5.9. Caracteristicile de funcţionare), 6. Exploatarea în condiții de siguranță a instalației de ballast, (6.1.  Probarea şi verificarea instalaţiei de balast; exploatarea în condiţii de siguranţă, 6.2.  Instrucţiuni de exploatare a pompelor de ballast, 6.3. Defecţiuni şi posibilităţi de remediere ale pompei de alimentare, 6.4. Defecțiuni și posibilități de remediere ale motorului electric, 6.5. Defecțiuni și posibilități de remediere a aparatajului electric, Concluzii, Bibliografie

LIC 32