Aspecte noi de calcul, proiectare și exploatare a unor sisteme energetice auxiliare la o navă bulkcarrier

250,00 RON

Produsele existente au prețul de 250 lei pentru formatul .pdf criptat(fără drepturi de autor) și 400 lei pentru formatul editabil .doc (cu drepturi de autor). La plata prețului cu drepturi de autor, după plata facturii online cu cardul sau prin transfer bancar, clientul poate contacta administratorul acestui site la contactul: 0726771466 sau la adresa contact@licente-navale.ro, pentru stabilirea unei întâlniri în vederea ridicării următoarelor documente: raportul de plagiat, lucrarea în format editabil. La această întâlnire lucrarea va fi explicată și se va analiza în detaliu capitolele și eventualele neclarități. Dacă nu se dorește întâlnirea cu un reprezentat al site-ului nostru lucrarea și documentele menționate mai sus, pot fi trimise prin prin email la adresa menționată de acesta.

Selecteaza drepturi
Cantitate

 

Vă menționăm că o dată cu plata prețului mare butonul "CU DREPTURI DE AUTOR", lucrarea descărcată se va elimina permanent de pe site.

 

La plata prețului mai mic butonul "FARA DREPTURI DE AUTOR" lucrarea nu va fi scoasă după site și se poate vinde de mai multe ori.

Aspecte noi de calcul, proiectare și exploatare a unor sisteme energetice auxiliare la o navă bulkcarrier

 

Lucrarea cuprinde următoarele capitole: Introducere, 1. Evoluția actuală și tendințe privind navele super-bulk (1.1. Distribuția tipurilor de nave vrachier la nivel mondial,            1.2. Anul finalizării construcțiilor navelor de tip vrachier, 1.3. Vârsta navelor de tip vrachier, 1.4. Puterea de propulsie necesară pentru navele vrachier de tip mediu ca și funcție de viteza navei),  2. Selectarea navei în proiect și scurtă descriere tehnică (2.1. Probleme de corp, 2.2. Probleme de instalații ale navei Charlotte Selmer, 2.3. Prezentarea instalațiilor energetice), 3. Calculul, proiectarea și alegerea unui generator pe ax (3.1. Noțiuni teoretice privind rezistența la înaintare, 3.2. Diverse metode de determinare a rezistenţei la înaintare, 3.3. Estimarea efectivă a rezistenţei la înaintare şi a puterii de remorcare, 3.4. Determinarea caracteristicilor principale ale grupului moto-propulsor clasic, 3.5. Alegerea unor diesel-generatoare noi, 3.6. Alegerea și montarea generatorului pe ax), 4.    Simularea funcționării unei turbine eoliene la bordul navei (4.1. Prezentarea locației navei – portul Constanța, 4.2. Simularea cu ajutorul programului Chomer a montării eolienei la bord,  4.3. Concluzii),  5. Conceperea, amplasarea și calculul unui sistem auxiliar bazat pe energie solară (5.1. Conversia energiei solare în energie electrică, 5.2. Stadiul actual al sistemelor fotovoltaice in domeniul naval,  5.3. Celule fotovoltaice sferice, 5.4. Analiza dependenței de energiei electrice de temperatura mediului și radiația solară, 5.5. Posibilități de conectare a celulelor sferice prin module, 5.6. Avantaje în comparație cu sistemele convenționale, 5.7. Proiectarea și dispunerea panourilor solare pentru nava de referință), Concluzii, Bibliografie

LIC 20