Instalația de balast la nava Chemical tanker de 16670 TDW

250,00 RON

Produsele existente au prețul de 250 lei pentru formatul .pdf criptat(fără drepturi de autor) și 400 lei pentru formatul editabil .doc (cu drepturi de autor). La plata prețului cu drepturi de autor, după plata facturii online cu cardul sau prin transfer bancar, clientul poate contacta administratorul acestui site la contactul: 0726771466 sau la adresa contact@licente-navale.ro, pentru stabilirea unei întâlniri în vederea ridicării următoarelor documente: raportul de plagiat, lucrarea în format editabil. La această întâlnire lucrarea va fi explicată și se va analiza în detaliu capitolele și eventualele neclarități. Dacă nu se dorește întâlnirea cu un reprezentat al site-ului nostru lucrarea și documentele menționate mai sus, pot fi trimise prin prin email la adresa menționată de acesta.

Selecteaza drepturi
Cantitate

 

Vă menționăm că o dată cu plata prețului mare butonul "CU DREPTURI DE AUTOR", lucrarea descărcată se va elimina permanent de pe site.

 

La plata prețului mai mic butonul "FARA DREPTURI DE AUTOR" lucrarea nu va fi scoasă după site și se poate vinde de mai multe ori.

Lucrarea cuprinde următoarele capitole: 1. Scurtă analiză a transportului de petrol, 2. Stabilirea configuraţiei arhitecturale (2.1. Construcţia specială a corpului navei, 2.2. Compartimentajul navei tanc chimic, 2.3. Repartiția zonelor pe nava, 2.4. Alegerea navei prototip), 3. Prezentarea generală a instalaţiilor de balast (3.1. Considerente generale, 3.2. Cerinţe generale impuse instalaţiei de balast, 3.3. Operaţiunile de balastare-debalastare şi stabilitatea navei, 3.4. Componenţa instalaţiei de balast, 3.5. Funcţionarea de principiu a instalaţiei de balast, 3.6. Instalaţia de balast din zona de marfă – descriere, 3.7. Automatizarea instalaţiei), 4. Proiectarea şi exploatarea instalaţiei de balast (4.1. Cerinţe impuse instalaţiei  de balast de Lloyd’s Register of Shipping, 4.2. Proiectarea instalaţiei de balast, 4.3. Determinarea dimensiunilor caracteristice ale tubulaturii principale şi ale ramificaţiilor acestora, 4.4. Alegerea pompelor de balast, 4.5. Probarea şi verificarea instalaţiei de balast; Exploatarea în condiţii de siguranţă, 4.6. Instrucţiuni de exploatare a pompelor de balast), 5. Managementul balastului si operațiunile de balastare/debalastare a navei (5.1. Scop, 5.2. Domeniu, 5.3. Responsabilităţi, 5.4.  Proceduri, 5.5. Spălarea, 5.6. Mostrarea, 5.7. Familiarizarea, 5.8. Raportarea, 5.9. Înregistrări, 5.10. Formulare), Concluzii, Bibliografie, Anexă

LIC 11