Fundații flotabile versus fundații fixe pentru generatoare eoliene marine

250,00 RON

Produsele existente au prețul de 250 lei pentru formatul .pdf criptat(fără drepturi de autor) și 400 lei pentru formatul editabil .doc (cu drepturi de autor). La plata prețului cu drepturi de autor, după plata facturii online cu cardul sau prin transfer bancar, clientul poate contacta administratorul acestui site la contactul: 0726771466 sau la adresa contact@licente-navale.ro, pentru stabilirea unei întâlniri în vederea ridicării următoarelor documente: raportul de plagiat, lucrarea în format editabil. La această întâlnire lucrarea va fi explicată și se va analiza în detaliu capitolele și eventualele neclarități. Dacă nu se dorește întâlnirea cu un reprezentat al site-ului nostru lucrarea și documentele menționate mai sus, pot fi trimise prin prin email la adresa menționată de acesta.

Selecteaza drepturi
Cantitate

 

Vă menționăm că o dată cu plata prețului mare butonul "CU DREPTURI DE AUTOR", lucrarea descărcată se va elimina permanent de pe site.

 

La plata prețului mai mic butonul "FARA DREPTURI DE AUTOR" lucrarea nu va fi scoasă după site și se poate vinde de mai multe ori.

Fundații flotabile versus fundații fixe pentru generatoare eoliene marine. Studiu de caz și analiza comparativă pentru Marea Neagră

 

 

Lucrarea cuprinde următoarele capitole:  Introducere,  1. Descrierea generală a condiţiilor Mării Negre (1.1. Noţiuni generale, 

1.2. Studiul valurilor Mării Negre, 1.3. Studiul faunei, 1.4. Relieful, 1.5. Ţărmurile, 1.6. Curenţii, 1.7. Temperatura, 1.8. Salinitatea şi densitatea), 2.        Situația actuală și tendințe privind utilizarea energiei eoliene (2.1. Energii regenerabile. Informaţii generale, 2.2. Aspecte generale privind utilizarea energiei eoliene, 2.3. Analiza constructivă a turbinelor eoliene navale), 3. Folosirea energiei eoliene pe mare (3.1. Principiul de funcţionare al turbinelor eoliene, 3.2. Clasificarea turbinelor eoliene, 3.3. Părţile componente ale turbinei eoliene, 3.4. Proiectarea principalelor elemente electrice ale sistemului, 3.5. Sisteme de utilizare a energiei electrice obţinute din energie eoliană), 4. Consideraţii de calcul şi de proiectare a generatoarelor eoliene marine (4.1. Analiza comparativă a turbinelor eoliene flotabile vs fixe, 4.2. Alegerea locului de montare a parcului. Indicatori economici, 4.3. Prezentarea construcţiei parcului, 4.4. Procese tehnologice de construcție a eolienelor fixe, 4.5. Procese tehnologice de producție, 4.6. Analiza navei de transport și montaj turbine eoliene, 4.7. Simularea cu ajutorul programului Homer a montării eolienei, 4.8. Analiza sistemelor de transport a energiei la mal și conectarea la rețeaua națională, 4.9. Schemele electrice de circuit până la intrarea în staţia de transformare, 4.10. Schema electrică a staţiei de transformare şi conectare la reţeaua de transport), Concluzii, Bibliografie.

LIC 4