Acționarea electrică a pompelor la bordul navelor

250,00 RON

Produsele existente au prețul de 250 lei pentru formatul .pdf criptat(fără drepturi de autor) și 400 lei pentru formatul editabil .doc (cu drepturi de autor). La plata prețului cu drepturi de autor, după plata facturii online cu cardul sau prin transfer bancar, clientul poate contacta administratorul acestui site la contactul: 0726771466 sau la adresa contact@licente-navale.ro, pentru stabilirea unei întâlniri în vederea ridicării următoarelor documente: raportul de plagiat, lucrarea în format editabil. La această întâlnire lucrarea va fi explicată și se va analiza în detaliu capitolele și eventualele neclarități. Dacă nu se dorește întâlnirea cu un reprezentat al site-ului nostru lucrarea și documentele menționate mai sus, pot fi trimise prin prin email la adresa menționată de acesta.

Selecteaza drepturi
Cantitate

 

Vă menționăm că o dată cu plata prețului mare butonul "CU DREPTURI DE AUTOR", lucrarea descărcată se va elimina permanent de pe site.

 

La plata prețului mai mic butonul "FARA DREPTURI DE AUTOR" lucrarea nu va fi scoasă după site și se poate vinde de mai multe ori.

Lucrarea cuprinde următoarele capitole: 1.         Prezentarea principalelor dimensiuni ale navei RO-RO de 5.000 tdw (1.1. Caracteristici generale, 1.2. Dimensiuni principale ale navei, 1.3. Instalații specifice ale navelor RO-RO) 2.             Calculul acționării pompei de balast (2.1. Rolul instalației de balast, 2.2. Structura instalației de balast, 2.3. Determinarea dimensiunilor caracteristice ale tubulaturii principale și ale ramificațiilor acestora, 2.4. Alegerea pompelor de balast, 2.5. Prezentarea general a mecanismelor auxiliare, 2.6. Alegerea motorului de acționare a pompei de balast, 2.7. Dotarea navei RO-RO de 5000 tdw cu echipamente de tratare a apei de balast, 3.             Analiza propulsiei și a acționării instalației de răcire (3.1. Calculul rezistenței la înaintare principale cu metoda diagramelor aproximative, 3.2. Determinarea rezistenței la înaintare suplimentare a navei, 3.3. Determinarea rezistenței la înaintare totale și a puterii de remorcare, 3.4. Calculul puterii mașinii de propulsie, 3.5. Alegerea motorului pentru propulsie, 3.6. Schema de comandă și alegerea motorului electric a instalației de răcire, 3.7. Schemele electrice de comandă a acționării pentru mecanismele auxiliare,  4.        Studiu comparativ privind utilizarea convertizoarelor la bordul navei (4.1. Particularitățile principiilor de funcționare a compensatoarelor statice, 4.2. Alegerea convertizorului optim pentru motorul electric de acționare al pompei de balast, 4.3.Studiu privind posibilitățile de reducere a costurilor prin folosirea V.F.D, 5.         Defecțiuni și reparații pentru motorul electroc asincron, Concluzii, Bibliografie, Anexa

LIC 3