Depistarea defectelor din instalațiile electrice navale prin metoda termoviziunii

250,00 RON

Produsele existente au prețul de 250 lei pentru formatul .pdf criptat(fără drepturi de autor) și 400 lei pentru formatul editabil .doc (cu drepturi de autor). La plata prețului cu drepturi de autor, după plata facturii online cu cardul sau prin transfer bancar, clientul poate contacta administratorul acestui site la contactul: 0726771466 sau la adresa contact@licente-navale.ro, pentru stabilirea unei întâlniri în vederea ridicării următoarelor documente: raportul de plagiat, lucrarea în format editabil. La această întâlnire lucrarea va fi explicată și se va analiza în detaliu capitolele și eventualele neclarități. Dacă nu se dorește întâlnirea cu un reprezentat al site-ului nostru lucrarea și documentele menționate mai sus, pot fi trimise prin prin email la adresa menționată de acesta.

Selecteaza drepturi
Cantitate

 

Vă menționăm că o dată cu plata prețului mare butonul "CU DREPTURI DE AUTOR", lucrarea descărcată se va elimina permanent de pe site.

 

La plata prețului mai mic butonul "FARA DREPTURI DE AUTOR" lucrarea nu va fi scoasă după site și se poate vinde de mai multe ori.

Depistarea defectelor din instalațiile electrice navale prin metoda termoviziunii

 

 

Lucrarea cuprinde următoarele capitole: 1. Noțiuni introductive (1.1. Determinarea caracterului defectului, 1.2. Tipurile defectelor care pot apare în reţelele de cabluri de energie), 2. Metode de determinare a defectetelor  (2.1. Arderea locului defect pe liniile de cablu, 2.2. Metoda inducţiei, 2.3  Metoda măsurării în buclă, 2.4 Metoda capacitivă, 2.5 Metoda acustică, 2.6 Metode prin impulsuri sau ecometrice, 2.7 Metoda descărcărilor oscilatorii, 2.8 Metode de localizare a defectelor, aplicate în cazul cablurilor de energie supuse la coroziune, 2.9 Metode de localizare a defectelor provocate din cauza descurcărilor parţiale care se produc în reţelele de cabluri de energie), 2.10 Metoda undelor staţionare, 2.11 Aparate utilizate la localizarea defectelor), 3. Metoda termoviziunii (3.1. Introducere în termografie și camere de termoviziune, 3.2. Termografia și recuperarea investiţiei, 3.3. Training și siguranţă, 3.4. Aplicaţii practice, 3.5. Aplicaţii ale termoviziunii, 3.6. Metodologii de inspecţie, 3.7. Analiza. Raport. Documentaţie. Informații termoviziune, 3.8. Alte tehnologii înrudite ), 4. Proiectаreа centrаlei electrice navale (4.1. Bilаnţul energetic аl nаvei, 4.2. Аlegereа generаtoаrelor sincrone, 4.3. Cаlculul de аlegere а secţiunii cаblurilor şi verificаreа lor, 4.4. Verificаreа cаblurilor, 4.5. Cаlcul de аlegere а bаrelor tpd şi verificаreа аcestorа lа scurtcircuit, 4.6. Întocmireа schemei echivаlente de cаlcul а curenţilor de scurtcircuit cu indicаreа pаrаmetrilor reţelei şi а punctelor de scurt circuit, 4.7. Cаlculul curentului de scurtcircuit simetric mаxim, 4.8. Cаlcul curentului mаxim totаl de scurtcircuit аsimetric, 4.9. Cаlcul curentului minim de scurtcircuit simetric într-un punct nesituаt pe sistemul principаl de bаre, 4.10. Cаlcul curentului mаxim de scurtcircuit аsimetric аl generаtorului, 4.11. Cаlculul curentului de scurtcircuit permаnent аl generаtorului, 4.12. Determinаreа cаrаcteristicilor de scurtcircuit ale diferitelor părţi аle instаlаţiei), Concluzii, Bibliografie, Anexe

LIC 169