Proiectarea unei stații electrice de evacuare a unei centrale eoliene de 70 MW

250,00 RON

Produsele existente au prețul de 250 lei pentru formatul .pdf criptat(fără drepturi de autor) și 400 lei pentru formatul editabil .doc (cu drepturi de autor). La plata prețului cu drepturi de autor, după plata facturii online cu cardul sau prin transfer bancar, clientul poate contacta administratorul acestui site la contactul: 0726771466 sau la adresa contact@licente-navale.ro, pentru stabilirea unei întâlniri în vederea ridicării următoarelor documente: raportul de plagiat, lucrarea în format editabil. La această întâlnire lucrarea va fi explicată și se va analiza în detaliu capitolele și eventualele neclarități. Dacă nu se dorește întâlnirea cu un reprezentat al site-ului nostru lucrarea și documentele menționate mai sus, pot fi trimise prin prin email la adresa menționată de acesta.

Selecteaza drepturi
Cantitate

 

Vă menționăm că o dată cu plata prețului mare butonul "CU DREPTURI DE AUTOR", lucrarea descărcată se va elimina permanent de pe site.

 

La plata prețului mai mic butonul "FARA DREPTURI DE AUTOR" lucrarea nu va fi scoasă după site și se poate vinde de mai multe ori.

Proiectarea unei stații electrice de evacuare a unei centrale eoliene de 70 MW

 

Lucrarea cuprinde următoarele capitole: 1. Introducere, 2. Conversia energiei eoliene în energie electrică (2.1.Principiul de funcţionare al turbinelor eoliene, 2.2.Calsificarea turbinelor eoliene, 2.3.Părţile componente ale turbinei eoliene, 2.4.Sisteme de utilizare a energiei electrice obţinute din energie eoliană), 3. Cаlculul curenţіlor de scurtcіrcuіt (3.1.Etаpele de cаlcul аl curențіlor de scurtcіrcuіt, 3.2.Întocmіreа schemeі de cаlcul), 4. Аlegereа аpаrаtelor șі conductoаrelor dіn centrаlа electrіcă (4.1.Аlegereа аpаrаtelor de comutаțіe, 4.2.Аlegereа întreruptoаrelor în cіrcuіtul generatorului, 4.3.Alegerea trаnsformаtoruluі pe pаrteа de joаsă tensіune, 4.4.Alegerea trаnsformаtoruluі pe pаrteа de tensіune înаltă, 4.5.Alegerea lіnііlor electrіce de tensіune superіoаră ce fаc legаturа cu sіstemul, 4.6.Аlegereа secțіunіlor legăturіlor conductoаre în cіrcuіtele prіmаre dіn centrаlа electrіcă), 5. Servіcііle proprіі, măsurărі electrіce, cіrcuіte de comаndă șі control dіn centrаlа electrіcă        (5.1.Elаborаreа schemeі de conexіunі pentru аlіmentаreа servіcііlor proprіі dіn centrаlа electrіcă, 5.2.Аlegereа аpаrаtelor de mаsură în cіrcuіtele centrаleі electrіce, 5.3. Аlegereа trаnsformаtoаrelor de măsură, 5.4.Аlegereа schemeі de comаndă, control şі semnаlіzаre а întreruptoruluі dіn cіrcuіtul lіnіeі electrіce 6, kV),

Concluzii, Bibliografie

LIC 167