Studiul comparativ al motorului convențional de propulsie și sisteme cu abur

250,00 RON

Produsele existente au prețul de 250 lei pentru formatul .pdf criptat(fără drepturi de autor) și 400 lei pentru formatul editabil .doc (cu drepturi de autor). La plata prețului cu drepturi de autor, după plata facturii online cu cardul sau prin transfer bancar, clientul poate contacta administratorul acestui site la contactul: 0726771466 sau la adresa contact@licente-navale.ro, pentru stabilirea unei întâlniri în vederea ridicării următoarelor documente: raportul de plagiat, lucrarea în format editabil. La această întâlnire lucrarea va fi explicată și se va analiza în detaliu capitolele și eventualele neclarități. Dacă nu se dorește întâlnirea cu un reprezentat al site-ului nostru lucrarea și documentele menționate mai sus, pot fi trimise prin prin email la adresa menționată de acesta.

Selecteaza drepturi
Cantitate

 

Vă menționăm că o dată cu plata prețului mare butonul "CU DREPTURI DE AUTOR", lucrarea descărcată se va elimina permanent de pe site.

 

La plata prețului mai mic butonul "FARA DREPTURI DE AUTOR" lucrarea nu va fi scoasă după site și se poate vinde de mai multe ori.

Studiul comparativ al motorului convențional de propulsie și sisteme cu abur la navele portcontainer

 

Lucrarea cuprinde următoarele capitole: 1. Analiza principalelor dimensiuni ale navei portcontainer de 11300 TEU (1.1. Tipuri de sisteme de propulsie la bordul navelor container, 1.2. Descrierea generală a navei alese), 2. Estimarea caracteristicilor propulsive, 3. Prezentarea sistemului de propulsie de la bordul navei (3.1. Prezentarea generală a sistemelor de propulsie , 3.2. Prezentarea motorului de propulsie de la bordul navei , 3.3. Descrierea elicei de propulsie , 3.4. Analiza sistemului de recuperare a energiei de la bord ), 4. Dіmеnѕіonаrеа lіnіеі dе аrborі. Analiza prin metoda elementului finit  (4.1. Рrеzеntаrеа gеnеrаlă, 4.2. Аlеgеrеа mаtеrіаluluі, 4.3. Calculul arborelui de intermediar şi împingere, 4.4. Calculul arborelui port – elice, 4.5. Îmbinarea arborilor, 4.6. Lagărele arborilor, 4.7. Рrеzеntаrеа mеtodеі еlеmеntuluі fіnіt, 4.8. Рrеzеntаrеа рrogrаmuluі dе cаlcul foloѕіt, 4.9. Conѕtruіrеа modеluluі şі rеаlіzаrеа ѕtudіuluі), 5. Analiza sistemului de propulsie cu turbina cu abur  (5.1. Principiul de funcţionare al turbinei cu abur, 5.2. Dimensionarea sistemului cu turbina cu abur), 6. Analiza comparativă a sistemelor de propulsie cu MAI 2T și TA (6.1. Analiza consumurilor și a prețului de transport,             6.2. Analiza comparativă pe o ruta Constanța Cape-Town), Concluzii, Bibliografie

LIC 151