Nava portcontainer de 16000 TEU. Studiul solicitărilor termice ale schimbătoarelor de caldură

250,00 RON

Produsele existente au prețul de 250 lei pentru formatul .pdf criptat(fără drepturi de autor) și 400 lei pentru formatul editabil .doc (cu drepturi de autor). La plata prețului cu drepturi de autor, după plata facturii online cu cardul sau prin transfer bancar, clientul poate contacta administratorul acestui site la contactul: 0726771466 sau la adresa contact@licente-navale.ro, pentru stabilirea unei întâlniri în vederea ridicării următoarelor documente: raportul de plagiat, lucrarea în format editabil. La această întâlnire lucrarea va fi explicată și se va analiza în detaliu capitolele și eventualele neclarități. Dacă nu se dorește întâlnirea cu un reprezentat al site-ului nostru lucrarea și documentele menționate mai sus, pot fi trimise prin prin email la adresa menționată de acesta.

Selecteaza drepturi
Cantitate

 

Vă menționăm că o dată cu plata prețului mare butonul "CU DREPTURI DE AUTOR", lucrarea descărcată se va elimina permanent de pe site.

 

La plata prețului mai mic butonul "FARA DREPTURI DE AUTOR" lucrarea nu va fi scoasă după site și se poate vinde de mai multe ori.

Nava portcontainer de 16000 TEU. Studiul solicitărilor termice ale schimbătoarelor de caldură din componența generatorului de abur

 

Lucrarea cuprinde următoarele capitole: Introducere, 1. Generalități privind transportul de mărfuri containerizat (1.1. Aspecte generale privind containerizarea, 1.2. Tipuri de containere, 1.3. Volumul traficului de containere la nivel mondial, 1.4. Concluzii), 2. Descrierea generală a navei (2.1. Primele nave, 2.2. Descrierea navei și a dimensiunilor, 2.3. Descrierea instalațiilor și sistemelor auxiliare de la bord), 3. Analiza generatoarelor navale (3.1. Clasificarea generatoarelor de agent termic, 3.2. Generatoare de abur navale, 3.3. Caldarina cu ulei termic), 4. Calculul general de dimensionare al generatorului de abur la bordul navei (4.1. Calculul bilanțurilor energetice, 4.2. Calculul unităților de aer și gaze de ardere, 4.3. Dimensionarea preliminară a focarului generatorului, 4.4. Calculul de dimensionare al focarului, 4.5. Calculul de dimensionare al festonului,          4.6. Calculul de dimensionare al supraîncălzitorului, 4.7. Calculul de dimensionare al sistemului vaporizator convectiv, 4.8. Calculul de dimensionare al economizatorului, 4.9. Calculul de dimensionare al preîncălzitorului de aer), 5. Modelarea procesului de schimb de căldură la nivelul supraîncălzitorului unui generator de abur acvatubular și ignitubular (5.1. Prezentare generală, 5.2. Principiile metodei analizei cu elemente finite, 5.3. Tipuri de generatoare de abur acvatubulare, 5.4. Tipuri de generatoare de abur ignitubulare, 5.5. Modelarea procesului de schimb de căldură. Analiza solicitărilor), Concluzii, Bibliografie

LIC 137