Alimentarea cu energie electrica a unui consumator industrial cu puterea instalata 40 MW

250,00 RON

Produsele existente au prețul de 250 lei pentru formatul .pdf criptat(fără drepturi de autor) și 400 lei pentru formatul editabil .doc (cu drepturi de autor). La plata prețului cu drepturi de autor, după plata facturii online cu cardul sau prin transfer bancar, clientul poate contacta administratorul acestui site la contactul: 0726771466 sau la adresa contact@licente-navale.ro, pentru stabilirea unei întâlniri în vederea ridicării următoarelor documente: raportul de plagiat, lucrarea în format editabil. La această întâlnire lucrarea va fi explicată și se va analiza în detaliu capitolele și eventualele neclarități. Dacă nu se dorește întâlnirea cu un reprezentat al site-ului nostru lucrarea și documentele menționate mai sus, pot fi trimise prin prin email la adresa menționată de acesta.

Selecteaza drepturi
Cantitate

 

Vă menționăm că o dată cu plata prețului mare butonul "CU DREPTURI DE AUTOR", lucrarea descărcată se va elimina permanent de pe site.

 

La plata prețului mai mic butonul "FARA DREPTURI DE AUTOR" lucrarea nu va fi scoasă după site și se poate vinde de mai multe ori.

Alimentarea cu energie electrica a unui consumator industrial cu puterea instalata 40 MW

 

Lucrarea cuprinde următoarele capitole: Introducere, 1. Memoriu tehnic, 2. Alegerea soluţiei optime de alimentare a consumatorului (2.2 Calculul daunelor datorate întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, 2.3 Determinarea variantei optime de alimentare pe baza C.T.A. minime), 3. Dimensionarea secţiunii LEA şi alegerea transformatoarelor (3.1. Verificarea secţiunii conductoarelor din punct de vedere al căderilor de tensiune, 3.2. Alegerea transformatoarelor), 4. Alegerea aparajului electric (4.1. Curenţii de scurtcircuit, 4.2. Alegerea aparatajului electric pentru partea de înaltă tensiune, 4.3. Alegerea aparatajului electric pe partea de medie tensiune), 5. Instalaţia de condensatoare statice pentru compensarea puterii reactive (5.1. Scheme de conexiuni pentru bateriile de condensatoare, 5.2. Tipodimensiuni pentru bateriile de condensatoare de medie tensiune din staţiile de transformare), (5.3. Descărcarea bateriei, 5.4. Dimensionarea bateriei de condensatoare), 6. Dimensionarea prizei de pământ a staţiei consumatorului (6.1. Consideraţii principale, 6.2. Dimensionarea prizei de pământ), 7. Tarifarea energiei electrice (7.1. Tipuri de tarife pentru consumatorii captivi, 7.2. Facturarea energiei electrice la consumatorii captivi), Concluzii Bibliografie

LIC 124