Proiectarea voiajului unei nave tip tanc chimic de 8400 tdw pe ruta Copenhaga-New Orleans.

250,00 RON

Produsele existente au prețul de 250 lei pentru formatul .pdf criptat(fără drepturi de autor) și 400 lei pentru formatul editabil .doc (cu drepturi de autor). La plata prețului cu drepturi de autor, după plata facturii online cu cardul sau prin transfer bancar, clientul poate contacta administratorul acestui site la contactul: 0726771466 sau la adresa contact@licente-navale.ro, pentru stabilirea unei întâlniri în vederea ridicării următoarelor documente: raportul de plagiat, lucrarea în format editabil. La această întâlnire lucrarea va fi explicată și se va analiza în detaliu capitolele și eventualele neclarități. Dacă nu se dorește întâlnirea cu un reprezentat al site-ului nostru lucrarea și documentele menționate mai sus, pot fi trimise prin prin email la adresa menționată de acesta.

Selecteaza drepturi
Cantitate

 

Vă menționăm că o dată cu plata prețului mare butonul "CU DREPTURI DE AUTOR", lucrarea descărcată se va elimina permanent de pe site.

 

La plata prețului mai mic butonul "FARA DREPTURI DE AUTOR" lucrarea nu va fi scoasă după site și se poate vinde de mai multe ori.

Proiectarea voiajului unei nave tip tanc chimic de 8400 tdw pe ruta Copenhaga-New Orleans. Proiectarea instalației de prevenire și luptă contra incendiilor și exploziilor

 

Lucrarea cuprinde următoarele capitole: 1. Introducere,  2. Descrierea tehnică a navei și mărfii transportate              (2.1. Particularități de construcție a navelor tanc, 2.2. Prezentarea generală a navei, 2.3. Elemente privind structura și sistemul de osatură al navei), 3. Proiectarea voiajului unei nave de tip tanc chimic de 8400 tdw pe ruta Copenhaga – New Orleans  (3.1. Caracterizarea fizico-geografică și hidro-meteorologică a zonelor tranzitate pe ruta de marș, 3.2. Descrierea porturilor de încărcare/descărcare, 3.3. Planificarea voiajului pe ruta Copenhaga – New Orleans), 4. Calculul de asietă și stabilitate pentru o situație de încărcare  (4.1. Principalele caracteristici ale navei, 4.2. Calculul de carene drepte, 4.3. Calculul coeficienţilor de fineţe, 4.4. Determinarea înălţimii metacentrice transversale iniţiale şi verificarea respectării condiţiilor privind stabilitatea iniţială, 4.5. Diagrama stabilității statice, 4.6. Calculul stabilității statice și dinamice), 5. Calculul economic al voiajului pe ruta  Copenhaga – New Orleans,  6. Proiectarea instalației de prevenire și luptă contra incendiilor și exploziilor (6.1. Cerințe constructive ale Solas și ale registrelor de clasificație, 6.2. Considerații asupra incendiului, 6.3. Stadiul actual al cercetărilor privind instalațiile de stins incendiu existente la bordul navelor aflate în exploatare, 6.4. Sisteme de stins incendiu utilizate la bordul navelor, 6.5. Proiectarea și exploatarea instalației de stins incendiu, 6.6. Manevra navei în caz de incendiu), Concluzii, Bibliografie, Anexe 

LIC 63